தொங்கும் நீராவி இரும்பு நீர் கசிவுக்கான காரணங்கள் மற்றும் தீர்வுகள்

- 2021-11-17-

நீர் கசிவுக்கான முக்கிய காரணங்கள்தொங்கும் நீராவி இரும்புஅவை:
1. அதிக தண்ணீர் அல்லது சேதமடைந்த தண்ணீர் தொட்டி.
2. தெர்மோஸ்டாட்டின் வெப்பநிலை மிகவும் குறைவாக இருந்தால், தண்ணீர் கசியக்கூடும்.
என்ற தீர்வுநீராவி இரும்புகசிவு:
1. நீராவி இரும்பைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன், வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டு சுவிட்சை அணைத்துவிட்டு, தண்ணீர் தொட்டி மற்றும் சோப்லேட் நேரடியாக இணைக்கப்படவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த நீராவி சுவிட்சை குறைந்தபட்சமாக மாற்றவும். கூடுதலாக, நீர் உட்செலுத்துதல் துறைமுகத்திற்கு அடுத்துள்ள நீராவி சரிசெய்தல் குமிழ் குறைந்தபட்ச நீராவி நிலைக்கு சரிசெய்யப்படுகிறது.
2. தண்ணீரைச் சேர்த்த பிறகு, சக்தியை இயக்கவும், வெவ்வேறு ஆடைகளுக்கு ஏற்ப வெப்பநிலை குமிழியை சரிசெய்து, நீராவி சரிசெய்தல் குமிழியை இயக்கவும், மேலும் காட்டி விளக்கு ஒளிரும் வரை காத்திருக்கவும். தண்ணீர் தொட்டியில் உள்ள நீர் கீழே உள்ள தட்டுக்குள் நுழைந்து வெப்ப நிலையில் உள்ளது, இதன் போது சிறிது நீராவி வெளியேறும். காட்டி விளக்குக்காக காத்திருங்கள். அது அணைக்கப்பட்ட பிறகு, நீராவி ஒரு முக்கியமான நிலையில் உள்ளது, மேலும் காட்டி விளக்கு மீண்டும் இயக்கப்படும் போது துணிகளை சலவை செய்யலாம். இஸ்திரி போடும் தொடக்கத்தில் சிறிதளவு நீர்த்துளிகள் வடிந்து கொண்டிருந்தன. இது அமுக்கப்பட்ட நீர். குளிர்ந்த நீர் சூடான நீராவியை சந்தித்து நீர்த்துளிகளை ஏற்படுத்துகிறது.
3. துணிகளை அயர்ன் செய்த பிறகு, தண்ணீர் தொட்டியில் உள்ள அனைத்து தண்ணீரையும் ஊற்றி, மின்சாரத்தை இயக்கவும், வெப்பநிலை குமிழியை அதிகபட்ச நிலைக்கு சரிசெய்து, நீராவி குமிழியை இயக்கவும், தண்ணீர் தொட்டியில் தண்ணீரை உலர வைக்கவும்.

4. பிறகு, நீராவி குமிழியை அணைத்து, வெப்பநிலை குமிழியை குறைந்தபட்ச நிலைக்கு சரிசெய்து, கீழே உள்ள தட்டு வெப்பநிலையை சாதாரண வெப்பநிலையில் சேமிக்கவும். மேலே உள்ள வழிமுறைகளை நீங்கள் பின்பற்றும் வரை, தண்ணீர் கசிவு இருக்காது.