மெய்யு நீராவி இஸ்திரி இயந்திரத்தை எவ்வாறு பராமரிப்பது?

- 2021-09-10-

1, வடிகட்டப்பட்ட நீர் அல்லது தூய நீரைச் சேர்க்கவும், நிறைய அளவைத் தவிர்க்க, சேவை வாழ்க்கையைப் பாதிக்கும்.

2, வெறும் சலவை செய்யப்பட்ட ஆடைகளை உடனடியாக அலமாரிக்குள் வைக்கக்கூடாது, ஏனென்றால் மீதமுள்ள வெப்பம் துணிகளை பூஞ்சை காளான் செய்ய எளிதானது.

3. இப்போது அயர்ன் செய்யப்பட்ட ஆடைகளை உடனடியாக அணியக்கூடாது, இல்லையெனில் ஆடைகள் எளிதில் சுருக்கப்படும்.

4, வெளிர் நிறம், குறிப்பாக வெள்ளை பருத்தி துணிகளை மஞ்சள் நிறமாக மாறாமல் இருக்க, அயர்ன் செய்த பின் அலமாரியில் போடக்கூடாது.

5, சலவை செய்யப்பட்ட துணிகளை தொங்கவிடும்போது அதிக கூட்டமாக இருக்கக்கூடாது, இல்லையெனில் அது சிதைந்துவிடும் அல்லது சுருக்கமாக இருக்கும்.