சலவை இயந்திரங்களின் பண்புகள்

- 2023-04-10-

சலவை இயந்திரம் என்பது ஒரு வகை சலவை இயந்திரம், இது சலவை சலவை கருவிகளுக்கு சொந்தமானது. அதன் முக்கிய கூறுகள் பொதுவாக ஒற்றை அல்லது இரண்டு உருளைகள் (நவீன சலவை இயந்திரங்கள் மூன்று உருளைகள் இருக்கலாம்), அவை கையால் அல்லது மின்சாரம் மூலம் சுழற்றப்படுகின்றன. ரோலர் நீராவி அல்லது மின்சாரம் மூலம் சூடேற்றப்பட்டு, ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையை அடைகிறது. ஈரமான ஆடைகள் இரண்டு உருளைகளுக்கு இடையில் உருட்டப்பட்ட பிறகு, அதிக அளவு தண்ணீரை அகற்றி, சலவை விளைவை அடைய முடியும். இது படுக்கை விரிப்புகள், மேஜை துணிகள், துணிகள் போன்றவற்றின் தட்டையான செயல்முறைக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சலவை இயந்திரத்தின் பண்புகள்:

1. துருப்பிடிக்காத எஃகு உலர்த்தும் உருளையை சூடாக்குவதற்கு ஏற்றது, இது அதிக வெப்பச் சிதறல் திறன் மற்றும் மென்மையான மற்றும் தட்டையான மேற்பரப்பைக் கொண்டுள்ளது, இதனால் ஒப்பீட்டளவில் நல்ல சலவை விளைவை அடைகிறது.

2. சலவை வேகம் தொடர்ந்து சரிசெய்யக்கூடியது, அமைதியான விளைவை அடைகிறது.

3. மாறி அதிர்வெண் வேகக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பை ஏற்றுக்கொள்வது, இது ஆற்றல் சேமிப்பு, திறமையான மற்றும் நிலையானது.

4. வெளிப்புற நீராவி வெப்பமாக்கல் அல்லது மின்சார வெப்பத்தை பயன்படுத்தவும்.